Система конфіденційного зберігання інформації та документів | Аудиторска фiрма ТОВ«ДОНАУДИТКОНСАЛТ»
Мы знаем, что делать.

Система конфіденційного зберігання
інформації та документів

Управлінським персоналом аудиторської фірми «Донаудитконсалт» ТОВ сформована система конфіденційного зберігання інформації та документів, а саме:

 

 • Прийнятий перелік відомостей, що складають комерційну таємницю що затверджено Наказом керівника №7 від 20 червня 2000р. та Наказ №8 від 02.01.2008р. «Про конфіденційне зберігання інформації»
 • Згідно цього Переліку:
  • визначений склад конфіденційної інформації;
  • встановлено місце зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації. Місцем зберігання встановлений офіс фірми;
  • визначена заборона залишати робочі документи на будь-якому носії інформації на робочому місці у замовника, передавати власні робочі документи персоналу замовника для їх вивчення або заміни ними своїх документів, брати з собою додому будь-які носії інформації та документи;
  • встановлений порядок доступу до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме: в офісі фірми робочі документи зберігаються в архіві з обмеженим доступом та сейфі, а особисті робочі файли мають коди для обмеження доступу до них сторонніх або не призначених для цього осіб;
  • визначений порядок надання інформації про результати перевірки чи про надання аудиторських послуг, розкриття робочої документації та аудиторських звітів будь-яким третім особам;
  • визначений порядок розв’язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації: з працівниками аудиторської фірми, з співвиконавцями, зі замовникам, яким надаються аудиторські послуги.
 • Встановлений порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації. Наказом керівника від 03.12.2008р. №125 ранжуються посадові особи, які мають право вільного доступу до робочих файлів у ПЕОМ або на машинних носіях інформації. Впроваджені паролі на кожен персональний комп’ютер.
 • Визначений порядок інформування замовників про затверджену систему конфіденційного зберігання інформації, а саме: розроблена форма листа до замовника, в якому дається розписка, що надана інформація не підлягає розголосу з боку працівників фірми.
 • Розроблено внутрішньофірмове положення про комерційну таємницю, затверджене наказом керівника.
 • Встановлена відповідальність за розголошення конфіденційної інформації або порушення порядку конфіденційного зберігання інформації: дисциплінарна, цивільно-правова.

 

Співробітники фірми до початку роботи із замовником дають персональне зобов’язання про зберігання в таємниці інформації клієнта, про її нерозголошення і не використовування її у власних корисливих інтересах або у інтересах третіх осіб.