Аудиторські послуги | компанія ТОВ «ДОНАУДИТКОНСАЛТ»
Мы знаем, что делать.

Послуги які надає аудиторська фірма

1. Послуги у сфері аудиту:

2. Інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю, визначені Законом України “Про аудиторську діяльність”

 • Ведення бухгалтерського обліку.
 • Складання фінансових звітів.
 • Відновлення бухгалтерського обліку.
 • Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
 • Консультації з питань системи внутрішнього контролю.
 • Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.
 • Складання податкових декларацій та звітів.
 • Консультації з питань застосування інформаційних технологій.
 • Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:
 • Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо).
 • Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.
 • Представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.
 • Інші види професійних послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України.

3. Організаційне та методичне забезпечення аудиту

 • Розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо).
 • Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів.
 • Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг.

 

Аудиторськi послуги надаються відповідно до вимог законодавства, Міжнародних стандартів аудиту та Стандартам етики аудиторів. Компанія надає послуги у всіх галузях господарської діяльності і по всій території Україні.