Задания по предоставлению уверенности, не являющиеся аудитом или анализом исторической финансовой информации | Аудиторська фірма ТОВ«ДОНАУДИТКОНСАЛТ»
Профессиональный подход - взвешенное решение.

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:

включає в себе:

 • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);
 • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;
 • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей
 • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;
 • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;
 • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);
 • . оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;
 • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;
 • оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);
 • оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;
 • оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
 • оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
 • здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
 • перевірка прогнозної фінансової інформації;
 • перевірка прогнозної фінансової інформації;

Весь перелік наших послуг Ви можете переглянути в розділі «Послуги»