О нас | Аудиторська фірма ООО«ДОНАУДИТКОНСАЛТ»
Мы знаем, что делать.

Аудиторська фірма. Інформація

АФ «ДОНАУДИТКОНСАЛТ» ТОВ (код ЄДРПОУ: 30998764) надає аудиторські послуги з 2000року.

Фірма внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів з 26.01.2001г., до переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудита. Нашi cпівробітники мають дипломи Британського інституту IPFM і є членами ФПБАУ та спілки аудиторів України, мають сертифікати консультантів з податків і зборів, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

На фірмі розроблені і затверджені внутрішні положення аудиту, які пов’язані з методологією проведення аудиту, робочими документами аудиту, положеннями про конфіденційність аудиту та про внутрішній контроль якості.

Відповідальним за внутрішній контроль якості, згідно з наказом директора № 3 від 15 червня 2008р., призначен аудитор фірми ПЛИТНИК СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА (сертифікат серії А № 004890, виданий згідно рішення Аудиторської палати № 104 від 30.11.2001г., Термін дії продовжений до 30.11.2020г ). З усіх питань якості надання послуг ви можете звернутися за e-mail: donauditcons@yandex.ua

Співробітники АФ «ДОНАУДИТКОНСАЛТ» ТОВ постійно вдосконалюють свої знання, вивчають зміни в законодавстві. Фірма проводять тренінги для персоналу та семінари для клієнтів.

Сертификаты, свидетельства и дипломы